Publicaties

Vincent Hamy, een melkveehouder in Caps et Marais d'Opale, is een experiment gestart: hij wil zijn koeien uitsluitend gras voeren en zelfvoorzienend worden op zijn bedrijf door zijn eigen voedergewassen te produceren. Hij getuigt en deelt zijn ervaring in een te downloaden getuigenisblad: fiche VIN...

MEER INFORMATIE GEBRUIKSAANWIJZING

Bram Dauchy is een boer in West-Vlaanderen. Zijn gemengd bedrijf combineert veeteelt en gewassen. In navolging van ILVO neemt Bram deel aan het Interreg Transaé-programma voor de ontwikkeling van een duurzame en milieuvriendelijke landbouw. Sinds 10 jaar experimenteert Bram met het stoppen met ploeg...

MEER INFORMATIE GEBRUIKSAANWIJZING

[Video] In Vlaanderen, laat Stijn de ploeg in de garage

Hoe krijg je betere grond? Misschien moet je het gewoon met rust laten? Dat is wat Stijn, een landbouw uit Vlaanderen, dacht. Sinds enkele jaren heeft hij besloten zijn land niet meer om te ploegen om de microbiële activiteit in stand te houd...

MEER INFORMATIE GEBRUIKSAANWIJZING

Maakt u kennis met Joseph-Marie Evrard, Frans landbouwer die melk produceert met koeien die voor 100% met gras gevoederd worden. In enkele minuten tijd leert u meer over een inspirerende ervaring: voorstelling van het bedrijf, kernfasen van de aanpak, doelstelling, balans en mogelijke verbeteringe...

MEER INFORMATIE GEBRUIKSAANWIJZING

Brochure met een overzicht van de vier jaren van het Transaé-project

Na vier jaar liep in juni 2022 het Transaé-project af. In die vier jaren testten landbouwers uit Frankrijk en België nieuwe landbouwpraktijken uit die gebaseerd zijn op de principes van de agro-ecologie. Wat hebben de experimente...

MEER INFORMATIE GEBRUIKSAANWIJZING

Een praktijk in de kijker : Zomergranen produderen met weinig chemische input en zonder de grond te bewerken

Jos Depotter : "Ik kies het tijdstip voor de werkzaamheden aan de gewassen volgens het ritme van het bodemleven, zowel bij het zaaien als bij de bemesting. Nu doen we het zo, elk jaar ev...

MEER INFORMATIE GEBRUIKSAANWIJZING

Un conseillé de Greenotec et un agriculteur/entrepreneur agricole expliquent les conditions de réussite de deux techniques de semis direct sous couvert végétal : le semis direct sous couvert vivant annuel et le semis direct sous couvert vivant permanent.

Pour découvrir la vidéo : https://www.yout...

MEER INFORMATIE GEBRUIKSAANWIJZING

Een praktijk in de kijker : boeren met aandacht voor de bodemfuncties om de gezonheid van planten en dieren te verbeteren

Stijn De Wulf : "k wil graag telen op basis van gesloten kringlopen en een positiever beeld van de landbouw geven. Dit begint met de bodem, met het voederen van dieren, en doo...

MEER INFORMATIE GEBRUIKSAANWIJZING