Publicaties

Vincent Hamy, een melkveehouder in Caps et Marais d'Opale, is een experiment gestart: hij wil zijn koeien uitsluitend gras voeren en zelfvoorzienend worden op zijn bedrijf door zijn eigen voedergewassen te produceren. Hij getuigt en deelt zijn ervaring in een te downloaden getuigenisblad: fiche VIN...

MEER INFORMATIE GEBRUIKSAANWIJZING

Bram Dauchy is een boer in West-Vlaanderen. Zijn gemengd bedrijf combineert veeteelt en gewassen. In navolging van ILVO neemt Bram deel aan het Interreg Transaé-programma voor de ontwikkeling van een duurzame en milieuvriendelijke landbouw. Sinds 10 jaar experimenteert Bram met het stoppen met ploeg...

MEER INFORMATIE GEBRUIKSAANWIJZING

[Video] In Vlaanderen, laat Stijn de ploeg in de garage

Hoe krijg je betere grond? Misschien moet je het gewoon met rust laten? Dat is wat Stijn, een landbouw uit Vlaanderen, dacht. Sinds enkele jaren heeft hij besloten zijn land niet meer om te ploegen om de microbiële activiteit in stand te houd...

MEER INFORMATIE GEBRUIKSAANWIJZING

Maakt u kennis met Joseph-Marie Evrard, Frans landbouwer die melk produceert met koeien die voor 100% met gras gevoederd worden. In enkele minuten tijd leert u meer over een inspirerende ervaring: voorstelling van het bedrijf, kernfasen van de aanpak, doelstelling, balans en mogelijke verbeteringe...

MEER INFORMATIE GEBRUIKSAANWIJZING