Publicaties

Des blés semés précocement pour concilier agricultures biologique et de conservation

Depuis juin 2017, une quinzaine d’agriculteurs de Wallonie, engagés en agriculture biologique (AB) ou en agriculture de conservation (AC), travaillent en groupe mixte pour faire converger progressivement leurs pra...

MEER INFORMATIE GEBRUIKSAANWIJZING

Maakt u kennis met Joseph-Marie Evrard, Frans landbouwer die melk produceert met koeien die voor 100% met gras gevoederd worden. In enkele minuten tijd leert u meer over een inspirerende ervaring: voorstelling van het bedrijf, kernfasen van de aanpak, doelstelling, balans en mogelijke verbeteringe...

MEER INFORMATIE GEBRUIKSAANWIJZING

Visites et formation Patur’Ajuste sur le versant français

Sur le versant français, 4 éleveurs ont fait le choix de s’engager dans la démarche Pâtur’Ajuste dès 2019 et bénéficieront d’un accompagnement de la part des partenaires du projet Transaé. Chacun va expérimenter des modifications dans son s...

MEER INFORMATIE GEBRUIKSAANWIJZING

Bedankt!

De lanceringsdag van TRANSAE van 25 september was een succes en rijk aan uitwisselingen en inhoud, zonder nog maar te spreken van de zon die ook op afspraak was!

Van harte dankjewel aan Jos depotter, Claude Henricot, Joseph-Marie Evrard en Marc Lefebre die aan ons hun verhaal hebben ver...

MEER INFORMATIE GEBRUIKSAANWIJZING