EEN TUSSENTIJDSE PUBLICATIE OM PRAKTIJKEN TE DELEN EN IN VRAAG TE STELLEN

EEN TUSSENTIJDSE PUBLICATIE OM PRAKTIJKEN TE DELEN EN IN VRAAG TE STELLEN

Het Transaé-programma loopt ondertussen al meer dan twee jaar. Sinds 2018 testen de bij het programma betrokken landbouwers innoverende technieken om de agro-ecologie te ontwikkelen. Vruchtbaarheid en leven in de bodem, weiden aangepast aan de noden van de dieren, alternatieve kalverperiodes ... Deze baanbrekende landbouwers hebben risico’s genomen, hun praktijken gewijzigd en zouden na twee jaar experimenteren getuigen tijdens een bijeenkomst met de drie gebiedsdelen die van het programma deel uitmaken: Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. Door de gezondheidscrisis kon deze bijeenkomst echter niet doorgaan. Om deze resultaten mee te delen, werd voor de tussentijdse balans een tweetalige brochure opgemaakt. Successen, verrassingen, mislukkingen, ... in deze brochure leest u meer over de resultaten van deze experimenten op het terrein.

U kunt de brochure gratis downloaden : plaquette TRANSAE NL BD test site.pdf

Downloaden :

NL Praktijken en feedback van landbouwers in transitie

Veehouderij Verbeterde begrazing, gegroepeerd kalveren in het voorjaar, houtsnippers als stalstrooisel. Bodemvruchtbaarheid Rotaties in de biologische en gangbare landbouw, testen met geassocieerd koolzaad. Begeleiding van de transitie Wat zeggen en doen de geëngageerde landbouwers.
Technische informatie

-

- Uitbreiding: JPG

- 138816 bytes

- Pages: