[Getuigenis] De begrazing optimaliseren om 100% weidemelk te produceren op autonome wijze

Vincent Hamy, een melkveehouder in Caps et Marais d'Opale, is een experiment gestart: hij wil zijn koeien uitsluitend gras voeren en zelfvoorzienend worden op zijn bedrijf door zijn eigen voedergewassen te produceren. Hij getuigt en deelt zijn ervaring in een te downloaden getuigenisblad: fiche VINCENT HAMY NL OK.pdf