Partners

APAD62

Farmers Association

Ontwikkel direct zaaien onder plantaardige dekking

Expertise in collectieve animatie, participerend onderzoek en bodembescherming.

CRA-W

Onderzoeksinstelling

Identificeer, bestudeer en, waar van toepassing, valideer gecontextualiseerde innovaties om de duurzaamheid van agrarische systemen te vergroten

Expertise in participerend onderzoek, systeemanalyse, bodembeheer en voederautonomie.

GREENOTEC

Vereniging bestaat uit een meerderheid van de boeren

Ontwikkeling van technieken voor bodembehoud voor veldgewassen in Wallonië

Expertise in groep facilitering en implementatie en monitoring van experimenten in conserveringslandbouw.

ILVO

Onderzoeksinstelling

Afdeling Landbouw en Samenleving

Expertise in sociologische analyse van keuzes en leerprocessen in de praktijk verandert, en participatieve hulpmiddelen voor ondersteuning.

INAGRO

Expertise in het opzetten en monitoren van experimenten

Onderzoek en advies diervoeder- en veevoederproductie

Technieken voor het verbeteren van de bodemkwaliteit, agrobiodiversiteit functioneel.

Initiatives Paysannes

Farmers Association

Ondersteuning van duurzame landbouw en van landbouw

Expertise in duurzaamheidsanalyse en collectieve animatie

UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE

Onderzoekseenheid EdYsan FrE-cnrs 7058

Onderzoeksinstelling

Eenheid gespecialiseerd in de prestatieanalyse van innovatieve gewassenystemen

Expertise in multicriteriumevaluatie van bodemvruchtbaarheid (fysische, chemische en biologische parameters) en implementatie en monitoring van veldproeven.

REGIONAAL NATUURPARK VAN CAPS EN MARAIS D'OPALE

Geëtiketteerd grondgebied

Verbetering en bescherming van natuurlijk en cultureel erfgoed

Expertise in de animatie van boerengroepen, ondersteuning en overdracht van innovatieve methoden, graslanden, boslandbouw, haagplanten, biodiversiteit.