[Training] Optimaliseren beweiding : oefenfeedback

Optimaliseren beweiding : opleiding in boulonnais (Fr) / 27-05-2019

Deze opleiding georganiseerd door Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale op 27 mei in Nabringhen stond in het teken van verandering in beweidingspraktijken en uitwisseling van ervaringen met het beweidingssysteem Patur’Ajust. Bij Vincent Hamy, heeft de herhaalde beweiding van één perceel in het voorjaar er voor gezorgd dat een vegetatie met voornamelijk rietzwenkgras (een grassoort die vroeg in het voorjaar al goed ontwikkeld is) maximaal kon gevaloriseerd worden. Hierdoor kregen andere grassoorten zoals Engels raaigras de kans beter te ontwikkelen en ontstond er een meer diverse vegetatie in dit perceel.
De reorganisatie van de beweiding zorgde voor een betere valorisatie van het gras in het voorjaar en het opbouwen van voldoende grasreserve voor de zomer. Dit vroeg slechts een kleine investering in een elektrische afsluiting en moest er voor zorgen dat er geen hooi meer moest aangekocht worden om de zomer door te komen.

Het resultaat van deze aanpak op het einde van de zomer 2019 : « Het is interessant om te zien hoe je kan bijsturen » (Vincent)

Het resultaat : geen hooiaankoop en een rantsoen bestaande uit 100% beweiding. Bij het aanbreken van de herfst en terug uitschieten van het gras werd het rantsoen van het melkvee te eiwitrijk waardoor het ureumgehalte in de melk zeer hoog werd (389). Eén koe kreeg mastitis, wat anders zelden voorkomt. Vincent is dan stengelig hooi beginnen bijvoederen ‘s morgens en ’s avonds om het rantsoen terug evenwichtig te maken. Het is interessant om te zien hoe je kan bijsturen. Het perceel met hoog gras werd eerst gebruikt door de melkgevende koeien en vervolgens door de droge koeien. De droge koeien konden twee weken op dit perceel blijven in een periode wanneer het gras weinig groeide (einde zomer). De droge begroeiing was voldoende en evenwichtig voor deze dieren met een lage behoefte.

Meer informatie: Marc Bissey - mbissey@parc-opale.fr