Pâtur’Ajuste: je begrazingssysteem durven wijzigen

Bezoeken en opleiding Patur’Ajuste in het Franse gebiedsdeel

In het Franse gebiedsdeel kozen vier veetelers ervoor om vanaf 2019 deel uit te maken van de aanpak Pâtur’Ajuste; zij worden begeleid door de partners van het Transaé-project. Elk van hen zal experimenteren met wijzigingen in zijn begrazingssysteem om op zijn eigen doelstellingen in te spelen. Hoe ze de zomerdroogte aanpakken, is een voorbeeld van hun gezamenlijke bekommernissen. Alle geïnteresseerde veehouders kunnen deze experimenten volgen tijdens weidebezoeken, die regelmatig bij deze vier veehouders worden georganiseerd.

Deze beslissing kwam er na twee evenementen die aan Franse zijde plaatsvonden: het bezoek op 8 november 2018 bij een zoogkoehouder met drie jaar ervaring bij Pâtur’Ajuste en een opleiding op 8 februari 2019 over de aanpak, met Philippe Mestelan van SCOPELA, toegankelijk voor de andere gebiedsdelen van het TRANSAE-project, met bezoek aan een melkveebedrijf in Nabringhen. Deze bezoeken toonden hoe deze veehouders door begrazing natuurlijke vegetatie valoriseren.