[Open boerderij] Een kleine agro-ecologische revolutie op de boerderij van Versyck, een eeuwenoude boerderij in West-Vlaanderen

[Open boerderij] Een kleine agro-ecologische revolutie op de boerderij van Versyck, een eeuwenoude boerderij in West-Vlaanderen

De familie Versyck uit Lissewege bij Brugge stoomt hun gemengde akkerbouw-vee bedrijf klaar voor een duurzame toekomst. Hierbij hanteren ze een agro ecologische aanpak zodat ook komende generaties met minimale input optimale opbrengsten kunnen behalen.
Tijdens een open bedrijfdag op 30 augustus 2021, lichtte Daniël Versyck toe welke stappen ondernomen werden op het bedrijf om deze verandering aan te gaan. Het bedrijf is overgenomen door Daniël en Phary van hun ouders waarbij zij de 5de generatie vormen. Initieel waren melkkoeien en zoogkoeien aanwezig, op de akkers stond vooral tarwe. In 2012 zijn ze gestopt met melken omdat op dat moment moest gekozen worden tussen aankoop van gronden of bouw van een melkveestal. De klemtoon kwam te liggen op akkerbouw en rundvee, en minder op ruwvoeder productie. In de teeltrotatie kwamen meer granen en erwten, kleinschalig werd graszaad geteeld en enkele percelen werden verhuurd voor aardappelen.
De focus kwam op vruchtafwisseling te liggen: uitbreiding van het areaal met wintergerst en meerjarig graszaad. Ook groenbedekkers zijn nuttig om op te nemen in de rotatie, maar verplichtingen voor instandhouding, stroken soms niet met visie om deze groenbedekkers mechanisch op een ideaal tijdstip te vernietigen.
Daniël: “Ik werk graag met stalmest en compost om het bodemleven te voeden. De groencompost moet van goede kwaliteit zijn en gecertificeerd. Bij de manier van grond bewerken stelde ik mij de vraag: “Waarom is ploegen nodig?” Door gebruik van een nieuwe grondbewerkingsmachine, de Actisol , zie je op zich niet spectaculair de bodem bewegen, maar toch maakt dit de grond los! Ook directe zaai kan, tenminste als de bodem in goede conditie is en er geen structuurschade door oogst van de voorgaande teelt is opgetreden."
Op het bedrijf zijn specifieke zwaardere gronden aanwezig: bij veel neerslag kan water niet snel door grond trekken. Drainage zou oplossing kunnen bieden, maar de afwatering zit lager dan het waterniveau. Het water moet tot aan de drainages kunnen komen, dus er mag zeker geen verdichting in de ondergrond aanwezig zijn. Tijdens het bedrijfsbezoek werden op 3 percelen profielsteken uitgevoerd. Hierbij werd duidelijk dat het 3-jarig graszaad de structuur verbeterd en het bodemleven opbouwt. Op een ander perceel waren de sporen van een te natte grondbewerking nog zichtbaar: versmering van de bodem en scherpblokkige aflijning. Ook het organisch materiaal was zwart verkleurd door zuurstoftekort, daar waar een door schimmelvertering witte verkleuring verwacht was. Werken aan de bodemkwaliteit is een opdracht van meerdere jaren inzet en volharding.
De conclusie van Daniël bij hun bedrijfsbenadering is :"Je moet jezelf er goed bij voelen, waarbij kennis en ervaring uitwisselen een belangrijke stap is. Via Transae is het mogelijk om proefondervindelijk machines en werkwijzes uit te proberen, overleg te plegen en ideeën laten rijpen."