[Open boerderij] Vianney zet de deuren van zijn bedrijf open voor de afsluiting van het Transaé-project

[Open boerderij] Vianney zet de deuren van zijn bedrijf open voor de afsluiting van het Transaé-project

Vierenhalf jaar lang werden in het kader van het Transaé-project Franse, Waalse en Vlaamse landbouwers begeleid bij hun overstap naar de agro-ecologie. Ter gelegenheid van het einde van het project werd een seminarie gehouden: een zestigtal landbouwers en technici gingen in op de uitnodiging voor dit slotevenement, dat plaatsvond bij Vianney Petitprez, landbouwer in het Franse Linselles.

Het ideale moment om terug te blikken op de voorbije vier jaren waarin ernaar werd gestreefd om collectief stappen vooruit te zetten en te komen tot betere praktijken inzake bodemvruchtbaarheid en voederautonomie in de veeteelt. Ook het ideale moment om meer te weten te komen over de ecologische processen die de vruchtbaarheid van landbouwgrond beïnvloeden, dankzij de presentatie van het INRAE en het ingenieursbureau Novasol Experts.

De deelnemers leerden ook het bedrijf van Vianney kennen en konden van gedachten wisselen over bepaalde praktijken, zoals het gebruik van houtkrullen als strooisel en het begrazingsbeheer. Tijdens workshops kon van gedachten gewisseld worden over een tiental praktische experimenten in de agro-ecologie, aan de hand van getuigenissen van bij het project betrokken landbouwers en de expertise van de technici. Zeer uiteenlopende onderwerpen kwamen aan bod: voorjaarskalven, eenmaal daagse melkbeurt, schapenteelt in polycultuur, agrobosbouw, methodes voor begeleiding bij de overstap naar de agro-ecologie.