[Open boerderij] Kennismaken met agro-ecologische praktijken in grote teelten 14/06/2019