[Test] Begrazing van een bodembedekking en een graansoort: daar komen de schapen

En wat als de schapenhouder en de graanteler elkaar eens zouden helpen? In 2021 besluiten twee agrariërs uit het Franse departement Pas-de-Calais tijdelijk samen te werken: de een laat zijn schapen grazen op het veld van de ander. De dieren worden gevoed en de bodem wordt verrijkt. Een win-winoplossing die in 2022 herhaald wordt.

Aan de ene kant hebben we Didier Findinier. Sinds 1987 is hij een biologische teler van oude graansoorten, voor hun rustieke karakter en hun voedingskwaliteiten. In juni 2021 plant Didier een gevarieerde bodembedekking met veel directe inzaai (voedergierst, witte rammenas, veldbonen, Perzische klaver, zonnebloem, phacelia) om de agronomische kwaliteiten van zijn grond te verbeteren, enerzijds via de structuur dankzij de wortelsystemen, en anderzijds door de stikstof die de peulvruchten aanvoeren. Deze bedekking wist zich uitstekend te ontwikkelen en produceerde veel plantaardige biomassa (foto).

En aan de andere kant hebben we Richard Pichonnier. Een paar kilometer verderop fokt hij schapen van het boulonnaise- en het Suffolk-ras. Hij is altijd op zoek naar voeder van goede kwaliteit die begraasd kan worden, en daarom probeert hij op zijn bedrijf nieuwe voedermengsels uit.

Op een dag ontmoeten de twee agrariërs elkaar en ontwikkelen ze een idee: waarom zouden de schapen van Richard niet op de bodembedekking van Didier komen grazen? Na een paar keer bijeengekomen te zijn om samen te beslissen over de te begrazen mix en de begrazingswijze komen op 6 september niet minder dan 113, en vervolgens 151 schapen hier smullen van deze weelderige plantengroei. Per perceel van een hectare vinden we er 3 tot 5.

Dankzij de begrazing was een uitstekende vernietiging van deze bodembedekking mogelijk zonder mechanische hulpmiddelen, waarbij de schapen gevoed werden en de bodem bemest werd met hun uitwerpselen. Het graan dat vervolgens gezaaid werd, groeit heel goed, de structuur van de grond is aanzienlijk verbeterd, met een goede droging. En er zijn al ontzettend veel regenwormen! (foto)

Door het succes van de operatie in 2021 besluiten beide agrariërs deze in 2022 te herhalen. Het eerste perceel dat uitgekozen wordt, is een kunstweide: op 15 maart, nadat de bodem voldoende droog lijkt te zijn om de schapen te kunnen dragen, brengt Richard hier een brigade van 100 schapen naar toe om de plantengroei in te korten, de groei van bepaald onkruid te remmen en de bodem te bemesten met hun keutels.